Menu Close

Socialinis pedagogas

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

  • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
  • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais, vaikams kylančiais sunkumais (pvz.: mokymosi sunkumai, elgesio ar mokyklos lankymo problemos);
  • inicijuoja, organizuoja socialinius projektus, koordinuoja prevencines programas;
  • kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti vaiką, jo socialinius įgūdžius; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą;
  • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų; padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą; teikia siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą;
  • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą. Nuolat palaiko ryšius su įvairiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę pagalbą;
  • atlieka apklausas, teikia siūlymus VGK ( Vaiko gerovės komisijai);
  • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

Tel. nr. (845)- 586 204

Socialinio pedagogo darbo laikas:

Pirmadienis 8.00 – 15.45

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30

Antradienis 8.00 – 15.45

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30

Trečiadienis 8.00 – 15.45

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30

Ketvirtadienis 8.00 – 15.45

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 15.45

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30

Prevencinės programos

      Nuo 2020 metų gimnazijoje pradėtos diegti socialinio emocinio ugdymo programos : ,,Mano laikas“ (1-4 klasės), ,,Paauglystės kryžkelės“ (5-8 klasės), ,,Laikas kartu“ (I-IV klasės) . Šios programos praktiškai ugdo gyvenimui reikalingus teigiamus įgūdžius. Be visos kitos asmenybę lavinančios veiklos, mokiniai mokosi prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, stiprinti tinkamus santykius su šeima ir aplinkiniais, spręsti problemas bei priimti sveikatai palankius sprendimus. Mokiniai taip pat praktiškai mokosi pritaikyti efektyvaus klausymo ir bendravimo gebėjimus, tinkamai valdyti emocijas, išsikelti tikslus bei jų siekti.

     Programos įgyvendinamos klasės valandėlių metu, klasių vadovams pasirenkant temas pagal aktualumą konkrečiai klasei (patyčios, sprendimų priėmimas, tikslų siekimas, priklausomybės).

     2019 metais dvidešimt pedagogų dalyvavo penkiuose mokymų etapuose, kurių metu tapo akredituotais LIONS QUEST prevencinių programų specialistais.

Sąmoningumo mėnuo

     Kiekvienais metais kovo mėnesį Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokiniai kartu su pedagogais, prisijungia prie ,, Vaikų linijos“ inicijuoto ,,Sąmoningumo didinimo mėnesio“.

    2021 metais gimnazija organizavo nuotolines paskaitas mokiniams ir jų tėveliams su mokyklos bendruomenės nariais, psichologais – Akvilija Kiburiene ir Ramūnu Jukna. Paskaitų temos: pykčio valdymas, draugystė, savanorystė.

     Bendradarbiaudami su mokinių tarybos atstovais, klasių vadovais ,gimnazistai sugalvoja jiems priimtinas, įdomias, naudingas savanoriškas veiklas, skatinančias pagarbą, atsakomybę, toleranciją.

    Vyresnių klasių mokiniai vedė užsiėmimus pradinukams, 6-8 klasių mokiniai savanoriavo Panevėžio gyvūnų prieglaudoje, I -II klasių mokiniai, kartu su  mokytoja Deimante Petrauske, vedė keramikos užsiėmimus Šv. Juozapo globos namų gyventojams.

 

Tolerancijos diena ir naktis

      Kasmet lapkričio 16 dieną minima Tarptautinė tolerancijos diena. Dienos metu mokiniai vykdo įvairias kūrybines veiklas. Kiekvieni metai, Tolerancijos simbolis kinta: delnai, raktas, švyturys, namas. Mokiniai gamina stendus, tolerancijos namus. Klasės valandėlių, istorijos pamokų metu aptaria tolerancijos ir netolerancijos sąvokas, aptaria netolerancijos pavyzdžius visuomenėje, istoriniame kontekste, bando ieško išeičių.

 

      Daugiausia dėmesio ir teigiamų mokinių atsiliepimų sulaukia renginys ,,Tolerancijos naktis“. Jis organizuojamas kartu su gimnazijos mokinių taryba, savanoriais. Į renginį kas kart kviečiami nauji svečiai : miesto žydų bendruomenės pirmininkas, kariškiai, skautai, gimnazijos alumnė Karolina Černiavskyte, VDA grafinio dizaino studente, Panevėžio asociacijos Jaunimo piknikas ir kultūrinio meninio projekto „Fazė“ veiklų koordinatorė.

     ,,Tolerancijos naktyje“ vyksta orientacinės varžybos, diskoteka, žiūrimi filmai, skanaujama užsisakytomis picomis. Renginys vyksta visą naktį.

     ,,Tolerancijos nakties“ atsiradimą prieš penkerius metus inicijavo mokinių prašymai telkti muzikantus ir dailininkus bendroms veikloms, susipažinimui, bendruomeninių ryšių stiprinimui.

Skip to content