Menu Close

Muzikinis ugdymas

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų GIMNAZIJOJE
vykdomos programos yra valstybinės,
finanasuojamos iš valstybės biudžeto lėšų:


                                         –    Pradinio kartu su muzikos ugdymu programa;
                                         –    Pagrindinio kartu su muzikos ugdymu programa;
                                         –    Vidurinio kartu su muzikos ugdymu programa.

 

GIMNAZIJOJE galima mokytis ATLIKĖJO RAIŠKOS:


–    Fortepijonas;
–    Styginiai instrumentai (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas, akustinė ir elektrinė gitara);
–    Pučiamieji instrumentai (klarnetas, saksofonas, fleita, fagotas, trimitas, trombonas, tūba,
     valtorna, eufonija, obojus);
–    Mušamieji instrumentai;             
–    Liaudies instrumentai (birbynė, kanklės, lumzdelis);
–    Akordeonas;
–    Choro dirigavimas;
–    Choro dainavimas;
–    Dainavimas ( klasikinis, pramoginis);
–    Garso režisūra.
 

GIMNAZIJOJE mokiniai dainuoja ir groja meniniuose kolektyvuose:


               Choruose:                                                              Orkestruose:

      –   Berniukų choras;                                           –   Pučiamųjų instrumentų orkestras;
      –   Jaunučių choras(mergaičių);                           –   Styginių instrumentų orkestras
      –   Jaunių choras (mergaičių);                             –   Liaudies instrumentų orkestras;
      –   Mišrus choras.                                              –   Akordeonininkų orkestras.

                                                Ansambliuose:
                                        –   Pučiamųjų instrumentų;
                                        –   Stygininių instrumentų;
                                        –   Liaudies instrumentų;
                                        –   Vokaliniai ansambliai.

 

SPECIALIZUOTO UGDYMO KRYPTIES PROGRAMŲ (PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO KARTU SU MUZIKOS UGDYMU PROGRAMŲ) MUZIKOS UGDYMO DALIS

PDF

Skip to content