Menu Close

Veiklos kokybes isivertinimo grupe

GVKĮ veiklos planas  PDF

GVKĮ veiklos ataskaita PDF

Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2022  PDF

Mokinų apklausa NŠA 2022PDF

Mokytojų apklausa NŠA 2022PDFARCHYVAS

Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2021  PDF

Mokinų apklausa NŠA 2021PDF

Mokytojų apklausa NŠA 2021PDF

GVKĮ veiklos ataskaita PDF 

Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2020  PDF

Mokinų apklausa NŠA 2020PDF

Mokytojų apklausa NŠA 2020PDF

GVKĮ veiklos planas  PDF

ŠMSM veiklos kokybės įsivertinimo metodika 2016 pdf

ŠMSM veiklos kokybės įsivertinimo metodika 2016 (1 priedas) pdf

Mokinių nuomonė apie mokyklą / pažangos į(si)vertinimas PDF

Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019  PDF

GVKĮ veiklos planas  PDF

GVKĮ veiklos ataskaita powerpoint

Apklausa mokiniams „Vertinimas ir virtualios aplinkos”PDF

Skip to content