Menu Close

Istaigos valdymo struktura

                                                                                                 PATVIRTINTA
Panevėžio Vytauto Mikalausko
menų gimnazijos direktoriaus
2017 m. kovo 24 d.
įsakymu Nr. V-60

 

PANEVĖŽIO  VYTAUTO  MIKALAUSKO  MENŲ  GIMNAZIJOS ORGANIZACINĖ  STRUKTŪRA  

Skip to content