Menu Close

Metodinės grupės

MUZIKOS TEORINIŲ DALYKŲ METODINĖ GRUPĖ

Muzikos teorijos dalykų nuo pirmos klasės mokosi visi mokiniai. Pradinukai pradeda mokytis solfedžio, muzikos pažinimo, vyresnieji – solfedžio ir muzikos istorijos, susipažįsta su pasaulinės muzi kinės kultūros šedevrais, pradeda elementariosios muzi kos teorijos ir klasikinės harmonijos kursą. Vyriausieji susipažįsta su Lietuvos muzikos istorija. Sukauptas žinias  mokiniai taiko pamokose analizuodami muzikos kūrinius

muzikos teorija

 

 

 

METODINĖS GRUPĖS PIRMININKĖ
 Sandra Kriukienė
1.Zita Jakštonienė – mokytoja metodininkė
2.Sandra Kriukienė – mokytoja metodininkė
3.Laura Mackevičiūtė – mokytoja
4.Vytautas Tamulis  – mokytojas metodininkas
5.Ramunė Viržonienė – mokytoja

 

 

 

Mokiniai aktyviai dalyvauja apskrities solfedžio konkursuose ir laimi prizines vietas, sėkmingai laiko muzikologijos brandos egzaminą. Nuolat leidžiami teminiai stendai, rengiama tradicinė viktorina mokyklos gimtadienio šventėje.

                  
                 FORTEPIJONO METODINĖ GRUPĖ

Pianistai specialybės individualiai mokosi nuo pirmos klasės, o nuo devintos klasės dar turi kamerinio ansamblio,  koncertmeisterio  klasės,  fortepijoninio  ansamblio pamokas. Bendraujame su respublikos muzikos ir menų mokyklomis, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos konservatorijomis. Mūsų  mokiniai koncertuoja Panevėžio apskrities mokyklose, muzikos mokyklose, įvairiose miesto įstaigose.

Tarptautiniai ir respublikiniai konkursai, kuriuose sėkmingai dalyvauja mūsų jaunieji atlikėjai:

•tarptautinis konkursas „Muzika be sienų“ (Druskininkai);
•tarptautinis P.Čaikovskio vardo konkursas (Kokneses Latvija);
•tarptautinis fortepijoninių ansamblių konkursas,,Muzikinės akimirkos“;
•N.Novikos  tarptautinis kamerinės muzikos konkursas (Latvija);
•tarptautinis pianistų konkursas Valmieroje (Latvija);
•tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas “Mano draugas – fortepijonas“;
•tarptautinis konkursas Ciatta di Lanciano Italija;
•nacionalinis Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursas;
•respublikinis fortepijoninių ansamblių festivalis-konkursas (Panevėžys);
•respublikinis instrumentinio muzikavimo konkursas „Lietuva, aš už muziką”
        
FORTEPIJONO METODINĖ GRUPĖS PIRMININKĖ JŪRATĖ VILIENĖ
BENDROJO FORTEPIJONO METODINES GRUPĖS PIRMININKĖ LIUDMILA RATKIENĖ                                          

bendrasisfoterpijonas

1.Loreta Baublinskienė –  mokytoja metodininkė
2.Virginija Čimkutė -Vanagienė – mokytoja
3.Liudmila  Golubeva  –  mokytoja ekspertė
4.Daiva Grincevičienė – mokytoja metodininkė
5.Asta  Kapučinskienė – mokytoja ekspertė
6.Zita  Liukpetrė- vyresnjoji mokytoja
7.Rita  Labanauskienė – vyresnioji mokytoja

8.Dalia Matulienė – koncert. metodininkė
9.Loreta Mažulytė –   mokytoja metodininkė
10.Neringa Meškelienė – mokytoja metodininkė
11. Liudmila Ratkienė – mokytoja metodininkė
12.Tatjana Mitkienė – mokytoja metodininkė
13.Jūratė Skuodienė – vyresnioji mokytoja
14.Jolanta Sriubiškytė – mokytoja ekspertė
15.Loreta Steponavičienė – vyresnioji mokytoja
16.Jūratė Vilienė  – mokytoja ekspertė
17.Marija Zinkevičiūtė – vyresnioji mokytoja     

BENDROJO FORTEPIJONO METODINĖ GRUPĖ
Bendrojo fortepijono dalykas yra privalomas visų kitų muzikinių specialybių mokiniams, jo mokoma nuo pirmos klasės. Bendrojo fortepijono dalyko tikslas – plėtoti ugdytinių gebėjimus muzikuoti fortepijonu, plėsti jų muzikinį akiratį, erudiciją, formuoti muzikinį ir meninį skonį, ugdyti kūrybiškumą bei gebėjimą jį prasmingai realizuoti, panaudojant fortepijono išraiškos galimybes.
Bendrojo fortepijono metodinės grupės pirmininkė – Liudmila Ratkienė, nariai: Rita Labanauskienė, Jūratė Skuodienė, Tatjana Mitkienė, Loreta Mažulytė, Jolanta Sriubiškytė, Neringa Meškelienė, Loreta Baublinskienė, Zita Liukpetrė, Loreta Steponavičienė, Marija Zinkevičiūtė, Virginija Čimkutė-Vanagienė, Daiva Grincevičienė.
Bendrojo fortepijono metodinės grupės nariai aktyviai dalyvauja gimnazijos, miesto, respublikos muzikiniame gyvenime. Nuolat organizuojami tradiciniai metodinės grupės renginiai: etiudų konkursai, ansamblių koncertai, įvairioms progoms (Kalėdoms, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, Motinos dienai ir kt.) paminėti skirti koncertai. Aktyviai vykdomas bendradarbiavimas su miesto ir rajono lopšeliais-darželiais bei mokyklomis, kuriose organizuojamos edukacinės pamokos-koncertai, skaitomos paskaitos, pranešimai, vykdoma profesinio orientavimo veikla. Nuolat organizuojamos gerumo akcijos-koncertai VšĮ Pagalbos centre, VšĮ Šv. Juozapo globos namuose, Jaunuolių dienos centre. Kasmet vykdomi įvairios tematikos projektai („Europos pulsas“, „Džiazo galerija“ ir kt.), siekiant prasmingos tarpdalykinės integracijos bei pasidalijimo patirtimi su kitomis miesto ir respublikos muzikos ir menų mokyklomis.
Bendrojo fortepijono dalyko mokiniai taip pat nuolat aktyviai dalyvauja ir laimi prizines vietas kitų Lietuvos bei užsienio muzikos ir meno įstaigų organizuojamuose festivaliuose, konkursuose:
–    Respublikinis muzikos ir meno mokyklų bendrojo fortepijono dalyko jaunųjų atlikėjų konkursas „Fortepijoninės noveletės“ (Vilnius);
–    Respublikinis muzikos ir meno mokyklų antrojo instrumento (fortepijono) festivalis „Muzikos garsai“ (Panevėžys);
–    Respublikinis konkursas “Fortepijonas visiems” (Radviliškis);
–    Respublikinis antrojo instrumento festivalis-konkursas “Pavasario garsai” (Kaišiadorys);
–    Respublikinis antrojo instrumento ir pasirenkamojo vokalo konkursas-festivalis “Garsų spalvos“ (Švenčionys);
–    Respublikinis papildomo instrumento (fortepijono) konkursas „ATTACCA“ (Kaunas);
–    Tarptautinis pianistų konkursas „Piano Forte“ (Kazachstanas);
–    ir kt.

STYGINIŲ INSTRUMENTŲ METODINĖ GRUPĖ

 

Mūsų smuikininkai kasmet dalyvauja tarptautiniuose  ir  respublikiniuose  konkursuose  bei festivaliuose. Džiaugiamės  jaunųjų  atlikėjų laimėjimais: mokyt. V.Laukaitienės auklėtinė I. Kavoliūnaitė –   tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Kaunas Sonorum“, nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurso,  Jono Urbos respublikinio stygininkų konkurso diplomantė.Tarptautinio konkurso „Ciatta di Lanciano“ (Italijoje) laureatėmis tapo: E. Baltrūnaitė (mokytoja I. Ūsienė) ir I. Orintaitė (mokytoja K.Petkutė). Smuiko atlikėjo raiškos mokiniai su mokytojais dalyvauja Lietuvos muzikų rėmimo fondo organizuojamuose smuiko meistriškumo kursuose Druskininkuose. Metodinė grupė kasmet organizuoja  Marijos Jolantos Černienės Aukštaitijos krašto jaunųjų stygininkų konkursą.

Mūsų gimnazijoje galima išmokti groti smuiku, altu, violončele, kontrabosu, elektrine ir akustine gitara. Mokiniai groja stygininkų ansambliuose, orkestruose,  taip  pat  įvairiuose  ansambliuose su kitų specialybių mokiniais.

 

STYGINIŲ INSTRUMENTŲ METODINĖS GRUPĖS PIRMININKĖ VITALIJA LAUKAITIENĖ

1. Juozas Balčiūnas  – vyresnysis mokytojas
2. Vitalija Laukaitienė – mokytoja metodininkė
3. Kornelija Petkutė – mokytoja metodininkė
4. Daiva Razguvienė  –  vyresnioji mokytoja
5. Inga Ūsienė –  mokytoja metodininkė

 

Stygininkų ansamblyje groja 3 -12 klasių mokiniai. Ansamblio vadovė – mokytoja Vitalija Laukaitienė. Jaunieji stygininkai dalyvauja visuose mokyklos, miesto renginiuose. Dalyvaujame tarptautiniuose ir respublikiniuose vaikų ir jaunimo festivaliuose: religinės  muzikos  ir meno festivalyje, skirtame Šv.Cecilijai, jaunimo orkestrų forume  Rakverėje (Estija), kamerinės ir džiazo muzikos festivalyje „Sąskambiai“ (Vilniuje), kamerinių ansamblių festivalyje „Arco“ (Kaune). Gimnazijos kameriniam orkestrui vadovauja smuiko mokytoja Inga Ūsienė, koncertmeisteriai Vitalija Laukaitienė ir Kornelija Petkutė

 

                                                   KAMERINIS ORKESTRAS

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos kamerinis orkestras yra mokomasis-koncertinis meno kolektyvas kuriame 6-12 klasių styginių instrumentų specialybės mokiniai mokosi orkestrinio ansambliškumo, gilinasi žinias skirtingų žanrų muzikoje ir  plečia savo meninį intelektą. Orkestras nuolat koncertuoja įvairiuose mokyklos, miesto bei respublikiniuose renginiuose. Dalyvauja tarptautiniuose projektuose, vienas iš jų –  „Baltijos šalių jaunųjų stygininkų festivalis“  kuriame dalyvauja Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos jaunieji stygininkai. Nuo 2020m. orkestrui vadovauja dirigentas Martynas Bražas, orkestro koncertmeisterė Inga Usienė.

20211115 163411

 

PUČIAMIŲJŲ IR MUŠAMŲJŲ INSTRUMENTŲ METODINĖ GRUPĖ

1-3  kl.  mokiniai  pirmus  garsus išgauna  pūsdami  išilgines  fleitas, vėliau renkasi tikrus pučiamuosius instrumentus: fleitą, klarnetą, fagotą, saksofoną, valtorną, trimitą, tromboną, eufoniją, tūbą. Nuo  7 klasės  mokiniai  groja  mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestre, įvairiuose ansambliuose. Mokiniai  aktyviai  dalyvauja  respublikiniame  J.  Pakalnio  jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurse, ne kartą tapo laureatais: 2007 m. – klarnetininkas D. Jakštonis (mokyt.S. Jakštonis), trimitininkas N. Jakštonis (mokyt. L. Adamonis); 2009 m.-  klarnetininkas  D.  Lazdinis (mokyt.  S.  Jakštonis),  eufonininkė D. Bručaitė, trombonininkas M. Akelis  (mokyt. K. Plančiūnas), 2011 m.- klarnetininkas D. Lazdinis (mokyt. S. Jakštonis), trombonininkas T. Kasperavičius (mokyt. K. Plančiūnas), eufonininkė D. Bručaitė (mokyt. K. Plančiūnas): 2013 m. – fleitininkė A. Baublinskaitė (mokyt. J. Maksimec).  trimitininkė I. Jonaitytė (mokyt. Saulius Buitvydas). 2015 m. – Konkurse laureatais tapo: trimitininkė Džiugita Bilevičiūtė (mokyt. Saulius Buitvydas), saksofonininkas Ovidijus Girdzijauskas (mokyt. Arūnas Viduolis), tūbistas Paulius Puleikis (mokyt. Laimutis Raziūnas).

 

PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ METODINĖS GRUPĖS PIRMININKAS ARŪNAS VIDUOLIS

1.Alvydas Alijošaitis – mokytojas metodininkas
2.Saulius Astraukas – mokytojas metodininkas
3.Martynas Bražas – mokytojas
4.Saulius Buitvydas  – mokytojas metodininkas
5.Steponas Duoblys  – vyresnysis mokytojas
6.Sigitas Jakštonis  –  mokytojas metodininkas
7.Justinas Mačys – mokytojas metodininkas
8.Irma Paurienė – mokytoja metodininkė
9.Kęstutis Plančiūnas – mokytojas metodininkas
10.Laimutis Raziūnas – vyresnysis mokytojas
11.Alfredas Samborskis  – vyresnysis mokytojas
12.Arūnas Viduolis  – mokytojas metodininkas

 

           PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRAS 

img 4560

Gimnazijos orkestrui nuo 2009 m. vadovauja pučiamųjų instrumentų ir orkestro mokytojas – metodininkas Saulius Buitvydas. Orkestras dalyvauja respublikinėse dainų šventėse, pučiamųjų orkestrų čempionatuose, miesto šventėse

ir kituose renginiuose. Kolektyve groja 6-12 kl. moksleiviai. Orkestro repertuaras įvairus: atliekama klasikinė, populiarioji, moderni  muzika, daug dėmesio skiriama lietuvių kompozitorių kūriniams.

Didelio jaunimo entuziazmo ir užsidegimo groti, kruopštaus darbo ir  šiuolaikinių muzikos mokymo

metodikų dėka Panevėžio Vytauto Mikalausko gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Saulius Buitvydas) Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų asociacijos organizuojamame jau tradiciniu tapusiame XVII Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionate C kategorijoje laimėjo I vietą, orkestro solistė Ugnė Tamošietytė (kornetas) gavo geriausios solistės,
o orkestro vadovas – geriausio dirigento nominacijas.
Vyresniems mokiniams baigus gimnazją ir išvykus tęsti studijas kitose šalies aukštosiose mokyklose orkestro sudėtį kasmet papildo jaunieji muzikantai.
2016 m. orkestrui suteikta I meninio pajėgumo kategorija.


kvinteto foto 2
 
 
 
VARINIŲ PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ KVINTETAS
Gimnazijojos varinių pučiamųjų instrumentų kvintetas Vaiva Bilevičiūtė (Kornetas), Erikas Ignatavičius (Kornetas), Irma Glindaitė (Althornas), Algirdas Gricius (Althornas), Erikas Kraujalis (Bosas) susibūrė 2019 metais, kuriam vadovauja mokytojas metodininkas Saulius Buitvydas. Kvintetas atlieka įvairių stilių  muziką, daug koncertuoja, dalyvauja respublikiniuose konkursuose, kuriuose užima prizines vietas.

 

 

 

                           DIKSILENDAS

Diksilendas buvo įkurtas 2012 metais pučiamųjų ir mušamųjų klasės bazėje, prijungus styginius, fortepijoną, vokalo klasės mokinius. Diksilendui vadovauja mokytojas metodininkas Arūnas Viduolis. Eilę metų kolektyvas keitėsi, tiek stilistiškai, tiek muzikantų sudetimi, 2018-2019 metais išaugo į džiazo orkestrą atliekantį Big-Band muziką.Diksilendas
Per visus kolektyvo gyvavimo metus aktyviai dalyvauja menų gimnazijos, Panevėžio miesto renginiuose, tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose:
2015 m. V. Mikalausko menų gimnazijos diksilendas, tarptautinis konkuras-festivalis Jazz Fontanas, III vieta;
2016 m, V.Mikalausko menų gimnazijos diksilendas,tarptautinis konkursas-festivalis Jazz Fontanas, II vieta.
2018 m. V. Mikalausko menų gimnazijos Jazz ansamblis-oktetas,tarptautinis konkuras-festivalis Jazz Fontanas, džiazo orkestrų kategorijoje I vieta.
2019 m. V. Mikalausko menų gimnazijos Big Bandas,tarptautinis konkursas-festivalis Jazz Fontanas, džiazo orkestrų kategorijoje I vieta ir Grand Prix.

 

LIAUDIES INSTRUMENTŲ IR AKORDEONO METODINĖ GRUPĖ

Mokiniai mokosi groti kanklėmis, birbyne, lumzdeliu, akordeonu. Mūsų auklėtiniai daug koncertuoja, dalyvauja jaunųjų atlikėjų konkursuose, festivaliuose. Lumdzelininkė J. Kostina (mokyt.  R. Baublinskas) –  respublikinio J. Švedo konkursu laureatė; akordeonininkas  D. Galkus (mokyt. A. Fetingienė) – respublikinių konkursų laureatas. Mokiniai groja kapeloje, akordeonininkų bei liaudies instrumentų orkestruose bei kanklininkų ansamblyje.

LIAUDIES INSTRUMENTŲ IR AKORDEONO METODINĖS GRUPĖS PIRMININKAS RIMANTAS BAUBLINSKAS
 
1.Rimantas  Baublinskas – mokytojas metodininkas
2.Ala Fetingienė – mokytoja ekspertė
3.Eglė Buzaitė  – mokytoja
 
 

picture3 137

                                      KAPELA

Kapelos vadovas – Rimantas Baublinskas

Kapeloje groja įvairių specialybių – akordeono, liaudies,  pučiamųjų,  styginių, mušamųjų instrumentų – mokiniai. Kolektyvas koncertuoja mokykloje, mieste, regione. 2008 m. Vokietijoje kapela atstovavo Panevėžio apskričiai ir pristatė mūsų liaudies muzikinę kultūrą.

 

 

 

DAINAVIMO METODINĖ GRUPĖ

Menų gimnazijoje mokiniai dainavimo mokosi nuo 5 klasės. Aktyviai dalyvauja gimnazijos meninėje ir kultūrinėje veikloje, garsindami  ir reprezentuojami gimnaziją. Dainavimo metodinės grupės mokytojų-  mokytojos metodininkės Editos Sargautytės, vyresniosios mokytojos Jorūnės Jakubėnienės, vyresniosios mokytojos Laimos Česlauskaitės –Zemkauskienės, mokytojos metodininkės Reginos Juškienės mokiniai dalyvauja įvairiuose renginiuose, koncertuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose, taip pat dalyvauja Panevėžio muzikinio teatro spektaklių pastatymuose.

Dainavimo metodinėje grupėje mokinius  jau antrus metus  moko dainavimo  ir  mokytojas Eimantas Bešėnas, o be dainavimo specialybės, garso režisūros moko vyresnysis mokytojas Darius Dimbelis, sceninės kalbos ir aktoriaus meistriškumo žinių semiasi iš mokytojos  Sandros  Juzėnienės.

Dainavimo specialybės mokiniai mokosi ansamblinio muzikavimo, bei dainuoja gimnazijos chore.

Baigę mokslus gimnazijoje absolventai toliau tęsia  menų ir muzikos studijas kolegijose, aukštosiose mokyklose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

 

dainavimas1


DAINAVIMO METODINĖS GRUPĖS PIRMININKĖ REGINA JUŠKIENĖ                        

1. Regina Juškienė – dainavimo mokytoja metodininkė
2. Darius Dimbelis – garso režisūros vyresnysis mokytojas

3. Laima Česlauskaitė – Zamkauskienė – dainavimo  vyresnioji mokytoja
4. Edita  Sargautytė – dainavimo  mokytoja metodininkė
5. Jorūnė Jakubėnienė – dainavimo vyresn. mokytoja

 

 

CHORO DIRIGAVIMO METODINĖ GRUPĖ

Chorinio dirigavimo mokoma nuo 7 klasės. Mokiniai mokosi dainuoti,  diriguoti,  groti,  analizuoti  kūrinius,  visi  dainuoja viename iš keturių mokyklos chorų. Mokinių meistriškumui skatinti rengiami dirigavimo, ansamblinio dainavimo, dainosanalizės konkursai. Nuo 2001 m. tęsiamas projektas   „Lietuvių kompozitorių kūryba“. Didelio pasisekimo sulaukė keli originalūs projektai: S.Šimkaus  jubiliejiniame  koncerte  jaunučių chorui dirigavo dešimtokai; atliekant A. Rekašiaus ciklą  „Manospalvos“, piešė dailės skyriaus auklėtiniai; Lietuvos vardo tūkstantmečiui skirtą teatralizuotą renginį vedė mišraus choro mokiniai. Visi mokyklos chorai – respublikinių dainų švenčių dalyviai. Mergaičių  ansambliai,  vadovaujami  mokytojos S.Tamoliūnienės, respublikinio TV  konkurso „Dainų dainelė“, M. Vaitkevičiaus vokalinės muzikos, tarptautinio konkurso „Lėkime dainų sparnais“ – nugalėtojai.

CHORO DIRIGAVIMO METODINĖS GRUPĖS PIRMININKĖ SILVIJA TAMOLIŪNIENĖ

1.Emilija Kriščiūnaitė – mokytoja metodininkė
2.Silvija Tamoliūnienė  –  mokytoja metodininkė
3.Jelena  Urbutienė – mokytoja metodininkė
4.Ieva Morkūnaitė – vyresnioji mokytoja
5.Laima Česlauskaitė -Zamkauskienė – vyresnioji mokytoja

MIŠRUS CHORAS

Mišraus choro vadovė – Emilija Kriščiūnaitė, Ieva Morkūnaitė

103 0139

Choras įkurtas 1994 m. tuometinėje Panevėžio konservatorijoje. Jame dainuoja choro dirigavimo ir dainavimo specialybių 9-12 kl. mokiniai. Dalyvavome Lietuvos muzikų rėmimo fondo programose „Beauštanti aušrelė“ ir „Baroko kelias“; festivaliuose    „Mes ateinam“, „Laisvės pavasaris“, „Mes – Lietuvos vaikai“, visuose religinės muzikos ir meno festivaliuose, skirtuose šv. Cecilijai; skynėme laurus tarptautiniuose studentų festivaliuose ir konkursuose Lenkijoje, Slovakijoje, Vengrijoje. Choras yra nuolatinis respublikinių dainų švenčių dalyvis (2002 m. II vieta Lietuvos suaugusių chorų kategorijoje); dainavome studentų dainų šventėse „Gaudeamus“, jaunimo kongrese Kaune, I respublikinėje giesmių šventėje Vilniuje.

JAUNUČIŲ CHORAS

Jaunučių choro vadovė – Silvija Tamoliūnienė

103 0109

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokyklos jaunučių choras skaičiuoja dvidešimt penktuosius gyvavimo metus ,čia dainuoja 3-5 kl. mergaitės. Chorui vadovauja mokytoja metodininkė Silvija Tamoliūnienė Šis choras yra nuolatinis respublikinių dainų švenčių dalyvis. Jaunučių choras  dalyvauja ir respublikiniame vaikų chorų konkurse „Mes Lietuvos vaikai“ laimi I- mąsias vietas, 2018 m. jaunučių choras dalyvavo respublikiniame jaunučių chorų festivalyje M.K. Čiurlionio gimnazijoje, o 2019 m. jaunučių chorų festivalyje Biržuose.

 

JAUNIŲ CHORAS

Jaunių choro vadovė – Silvija TamoliūnienėJauniu

Vytauto Mikalausko menų mokyklos jaunių choras dvidešimtuosius gyvavimo metus.Chorui vadovauja mokytoja metodininkė Silvija Tamoliūnienė. Choras nuolatinis respublikinių švenčių dalyvis 2019 m dalyvauta respublikinėje dainų šventėje „ Vardan tos“, 2020m.buvo pasiruošta respublikinei moksleivių dainų šventei „Tau“2019m choras dalyvavo respublikiniame chorų konkurse „Mūsų dainos“ ir laimėjo I-ąją vietą.
Jaunių choras aktyviai dalyvauja gimnazijos koncertiniame gyvenime 2019m dalyvavo Gimnazijos 75-mečio jubiliejiniuose koncertuose, buvo atlikta K.Orffo kantatos dvi dalys, choras dalyvauja ilgalaikiame gimnazijos organizuojamame  integruotame projekte “Dainuoju Lietuvą, kaip džiaugsmą“ Noriai dalyvauja ir Panevėžio miesto organizuojamuose renginiuose.2019m jaunių choras dalyvavo miesto kovo 11 dienos minėjime, koncertavo su Panevėžio miesto orkestru „Garsas“

 

MERGAIČIŲ A2-5 ansamblisNSAMBLIS

Mergaičių ansamblio vadovė – Silvija Tamoliūnienė

2-5kl vokalinis mergaičių ansambliui vadovauja mokytoja metodininkė Silvija Tamoliūnienė. Ansamblis nuolatinis vaikų ir moksleivių  respublikiniame TV konkurse “Dainų dainelė“ dalyvis, taip respublikinio vokalinių ansamblių konkurso  „Pasiimsiu paukščio balsą“ dalyvis.  2019 m.I-os  vietos laimėtojas.2019 m.dalyvavo tarptautiniame vokalinių ansamblių konkurse „Lėkime dainų sparnais“ laimėjo I-ąją vietą. Vokalinis mergaičių ansamblis koncertuoja ir gimnazijos bei Panevėžio mokyklose, bei darželiuose.

 

MERGINŲ VOKALINIS ANSAMBLIS

Merginų vokalinio ansamblio vadovė – Jelena Urbutienė

Dainavimas – tai vienas pagrindinių kultūrinių reiškinių, leidžiantis patirti stiprų bendrumo jausmą.
Nuo 2010 metų,  6-8 klasių merginų vokalinis ansamblis džiugina klausytojus.
Muzikos ir vokalo lavinimo paslapčių nuo 2015 metų ansamblio dalyvius moko kolektyvo vadovė Jelena Urbutienė.
Didžiąją ansamblio repertuaro dalį sudaro lietuvių  kompozitorių kūriniai žymių  poetų tekstais, aranžuotos lietuvių liaudies dainos. Tokio repertuaro pasirinkimu, ansamblis siekia pabrėžti lietuviškumo svarbą,  suteikdamas galimybę klausytojui susipažinti su lietuviškos muzikos literatūra.  Ansamblio programoje galima išgirsti ir užsienio kompozitorių kūrinių.
Kolektyvas aktyviai dalyvauja gimnazijos bendruomenės organizuojamose renginiuose, konkursuose, įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose bei festivaliuose.
Ansamblis yra tapęs respublikinių ir tarptautinių konkursų, festivalių laureatu bei diplomantu: ,, Dainų dainelė“, ,,Lėkime dainų sparnais“, „Pasiimsiu paukščio balsą“, ,,Lietuva, aš už muziką“, ,,Garsų paletė“, ,,Dainų namai“, ,,Ar mylit Ją Jūs?“ ir kt.
Jaunatviško ansamblio  tikslas – ugdyti jaunimo norą dainuoti, skatinti aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, džiuginti žmones dainavimu, siekti,  kad kiekvienas garsas pažadintų žmonių emocijas.

merginu2merginu1

 

BERNIUKŲ CHORAS

Berniukų choro vadovė – Ieva Morkūnaitė

Chorą įkūrė nuo  2001 m. jam vadovavo Nijolė Karpavičienė.
Kolektyvas aktyviai dalyvauja gimnazijos renginiuose, dažnai koncertuoja miesto visuomenei. Choras dalyvavo J.V.Lyguto operos „Du gaideliai“ pastatyme, spektaklis buvo rodomas miesto mokyklų mokiniams.
Nuo 2002 m. choras dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose, bei konkursuose: religinės muzikos ir meno, skirtuose šv.Cecilijai, vaikų ir jaunimo „Mes ateinam“, 2009 m. ir 2014 m. dalyvavo tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje „Džiūgaukim Aleliuja“. Choras įvairių konkursų I ir II vietų laureatas.
Choras dalyvavo visose respublikinėse dainų šventėse Vilniuje ir moksleivių dainų šventėse „Mes Lietuvos vaikai“ Klaipėdoje.
Choras jau 14 metų dalyvauja respublikiniame berniukų chorų festivalyje-akcijoje „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“.
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. chorui vadovauja Laima Česlauskaitė-Zamkauskienė, o nuo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Ieva Morkūnaitė.

choras

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content