Menu Close

Korupcijos prevencija

ĮSAKYMAS DĖL PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO

PDF

DOVANŲ SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PDF

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

PDF

DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINIO ETIKOS IR ELGESIO KODEKSAS

PDF

ĮSAKYMAS DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMĄ UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ

PDF

ĮSAKYMAS DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

PDF

PRANEŠIMŲ, SUSIJUSIŲ SU KORUPCIJA, PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

PDF

2022–2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS

PDF

GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2022–2024 METAMS

PDF

Skip to content