Menu Close

Veiklos kryptys

PAGRINDINĖ PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR VEIKLOS RŪŠYS

Pagrindinė Menų gimnazijos veiklos sritis – švietimas.
Pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.
Kitos Menų gimnazijoje vykdomos veiklos rūšys:
 •         pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 •         pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 •         kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
 •         kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 •         kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
 •         švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
 •         kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla, 88.99;
 •         garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba, kodas 59.20;
 •         scenos pastatymų veikla, kodas 90.01;
 •         meno įrenginių eksploatavimo veikla, kodas 90.04;
 •         kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 •         buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;
 •         kvalifikacijos tobulinimas, kodas 80.42.30;
 •         nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 •         bibliotekos ir archyvo veikla, kodas 91.01.
Skip to content