Menu Close

Vizija,misija

GIMNAZIJOS VIZIJA
Regioninės paskirties menų gimnazija, teikianti kokybišką bendrąjį ugdymą kartu su specializuotu muzikos ar dailės ugdymu gabiems menui vaikams; saugi, moderni, atvira kaitai, besimokanti organizacija, kurianti ir ugdanti aukštos kultūros bendruomenę, gebančią plėtoti humanistinius santykius, suteikianti socialiai teisingas, šiuolaikiškas, technologijomis ir pedagoginėmis bei psichologinėmis naujovėmis grįstas ugdymo/si sąlygas, padedanti maksimaliai atsiskleisti asmenybės individualioms galioms bei gebėjimams, formuojanti mokinių vertybines nuostatas, kūrybiškus, atsakingus piliečius, gebančius integruotis į šiuolaikinį, bendrakultūrinį pasaulį.

GIMNAZIJOS MISIJA
Teikti pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą kartu su specializuotu muzikos ar dailės ugdymu. Ugdyti remiantis meno tradicijomis ir šiuolaikinės didaktikos naujovėmis įvairiapusiškai brandžias, iniciatyvias asmenybes, tautinės kultūros papročių ir tradicijų tęsėjus ir kūrėjus.

 

 

 

0113daile-muzika tit

Skip to content