Menu Close

Sveikatos priežiūros specialistas


Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje
Nijolė Michnevičienė


Tel. Nr. 37067143028
e.p. nijole.michneviciene@panevezysvsb.lt
Sveikatos kabinetas


Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos vaiko gerovės komisija
Visuomenės sveikatos priežiūros Mokykloje uždaviniai:

  • vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną;
  • ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;
  • vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją Mokykloje;
  • organizuoti mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje.

Visuomenės sveikatos priežiūra Mokykloje vykdoma pagal Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planą (toliau – Veiklos planas), kuris yra sudedamoji Mokyklos strateginio plano ir metinio veiklos plano dalis.


Darbo grafikas:daktaras

Pirmadienis  
8.00 – 14.00  
Antradienis
8.00 – 12.00
Trečiadienis
8.00 – 12.00
Ketvirtadienis
8.00 – 12.00
Penktadienis
8.00 – 14.00

 

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Nijolė Michnevičienė

Tel. Nr. 37067143028

e.p. nijole.michneviciene@panevezysvsb.lt

Sveikatos kabinetas

 Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos vaiko gerovės komisija

Visuomenės sveikatos priežiūros Mokykloje uždaviniai:

. vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną;

. ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;

. vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją Mokykloje;

. organizuoti mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje.

 Visuomenės sveikatos priežiūra Mokykloje vykdoma pagal Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planą (toliau – Veiklos planas), kuris yra sudedamoji Mokyklos strateginio plano ir metinio veiklos plano dalis.

Darbo grafikas

Pirmadienis       8.00 – 14.00

Antradienis       8.00 –  12.00

Trečiadienis      8.00 –  12.00

Ketvirtadienis   8.00 – 12.00

Penktadienis    8.00 –   14.00

Skip to content