Pradžia Pamokų laikas, atostogos Mokinių atostogos
Išrašas
 
 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ gimnazijos
PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO KARTU SU MUZIKOS UGDYMU IR PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO KARTU DAILĖS UGDYMU
2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METŲ
UGDYMO PLANAS

PIRMAS SKIRSNIS
MOKSLO METŲ TRUKMĖ.UGDYMO ORGANIZAVIMAS
 

7.        Ugdymo organizavimas:

7.2. 2018–2019 mokslo metai:

 7.1.2.  Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia-pabaiga, trukmė dienomis, savaitėmis:

 

Klasės

Ugdymo proceso pradžia –pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

Mokslo metų pradžia-pabaiga

1-4

 

2018-09-01 – 2019-06-07

(175 ugdymo dienų)

35

 

 

2018-09-01 – 2019-08-31

 

5-8,

gimnazijos I–III

2018-09-01 – 2019-06-21

(185 ugdymo diena)

37

gimnazijos IV

2018-09-01 – 2019-05-24

(165 ugdymo dienos)

33

 

7.1.3.      Pusmečių trukmė:

 

Pusmetis

Klasės

Laikotarpis

I pusmetis

1–8,

gimnazijos I–IV

2018-09-01 – 2019-01-18

II pusmetis

1-4

2019-01-21 - 2019-06-07

5-8,

gimnazijos I-III

2019-01-21 – 2019-06-21

 gimnazijos IV

2019-01-21– 2019-05-24

 

  7.1.4. Mokinių atostogos:

 

Atostogos

Klasės

Prasideda

Baigiasi

Rudens

1-IV

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

1-IV

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos

1-IV

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų)

1-IV

2019-04-23

 2019-04-26

Vasaros

 

1-4,

5-8 ir gimnazijos I-III,

gimnazijos IV

2019-06-10

2019-06-25

 

 

 

2019-08-31

 

gimnazijos IV

Pasibaigus egzaminų sesijai

 

10. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu (prašymas) gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

 
 
________________________________

7.        Ugdymo organizavimas:

7.1.2017–2018 mokslo metai:

  7.1.1.  Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia-pabaiga, trukmė dienomis, savaitėmis:

 

Klasės

Ugdymo proceso pradžia –pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

Mokslo metų pradžia-pabaiga

1-4

 

2017-09-01 – 2018-05-30

(170 ugdymo dienų)

34

 

 

2017-09-01 – 2017-08-31

 

5-8,

gimnazijos I–III

2017-09-01 – 2018-06-15

(181 ugdymo diena)

36

gimnazijos IV

2017-09-01 – 2018-05-25

(166 ugdymo dienos)

33

 

7.1.2.      Pusmečių trukmė:

 

Pusmetis

Klasės

Laikotarpis

I pusmetis

1–8,

gimnazijos I–IV

2017-09-01 – 2018-01-19

II pusmetis

1-4

2018-01-20 - 2018-05-30

5-8,

gimnazijos I-III

2018-01-20 – 2018-06-15

 gimnazijos IV

2018-01-20– 2018-05-25

 

  7.1.3. Mokinių atostogos:

 

Atostogos

Klasės

Prasideda

Baigiasi

Rudens

1-IV

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

1-IV

2017-12-27

2018-01-03

Žiemos

1-IV

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų)

1-IV

2018-04-03

 2018-04-06

Vasaros

 

1-4,

5-8 ir gimnazijos I-III,

gimnazijos IV

2018-05-31

2018-06-18

 

 

 

2018-08-31

 

gimnazijos IV

Pasibaigus egzaminų sesijai

 

10. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu (prašymas) gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Gimnazija dalyvauja projektuose

smm

 

mtpplius

sac

Bendrasis logo

zenklas 2015-04-13