Pradžia Mėnesio planai

2018-2019 m. m. 

2017-2018 m.m.

2016-2017 m.m.

2015-2016 m.m.
 

vargonai

 

 

 
 
 

 
 

Eil. Nr.

Veiklos sritis

Data, laikas

Vieta

Atsakingas

1

2

3

4

5

1.

Direkciniai pasitarimai

1.1.

Direkcinis pasitarimas

5 d., 9.40 val.

Direktorės kab.

Direkt. E.Kriščiūnaitė

1.2.

Direkcinis pasitarimas

12 d., 9.40 val.

Direktorės kab.

Direkt. E.Kriščiūnaitė

1.3

Direkcinis pasitarimas

19 d., 9.40 val.

Direktorės kab.

Direkt. E.Kriščiūnaitė

1.4..

Direkcinis pasitarimas

  26 d., 9.40 val.

Direktorės kab.

Direkt. E.Kriščiūnaitė

2.

Posėdžiai, susirinkimai

2.1.

Dainavimo metodinės grupės susirinkimas

Mokytojos R. Juškienės pranešimas „Kūrybiškumas muzikiniame ugdyme“

2 d., 11.30 val.

62 kl.

Dainavimo metodinė grupė

2.2.

Klasių vadovų susirinkimas

7 d., 11.30 val.

18 kab.

L.Karalevičienė

2.3.

Bendrojo ugdymo metodinių grupių pirmininkų susirinkimas

8 d., 11.30 val.

Dir. pav. kab.

L.Karalevičienė

2.4.

Muzikinių dalykų metodinių grupių pirmininkų susirinkimas

8 d., 11.30 val.

Dir. pav. kab.

N.Karpavičienė

 

2.5.

Bendrojo fortepijono metodinės grupės pasitarimas „Pagalba mokiniams. Mokinių profesinis informavimas ir konsultavimas“

5 d., 12.45 val.

64 auditorija

L. Ratkienė

2.6.

Dailės metodinės grupės susirinkimas

9 d.

06 kl.

H. Mazūras

2.7.

Pradinių klasiu metodinės grupės susirinkima

22 d., 14 val.

1a kl.

D. Drungienė

 

Liaudies   instrumentų   metodinės  grupės   susirinkimas 

27 d.

115 kl.

R.Baublinskas

2.8.

Fortepijono ir bendrojo fortepijono metodinės grupės susirinkimas

30 d.

64 kl.

L. Golubeva

2.9.

Choro dirigavimo metodinės grupės susirinkimas „Tęstinio projekto„Dainuoju Lietuvą kaip, džiaugsmą“ Dainų šventės Lietuvoje ir jų reikšmė Lietuvos muzikinei kultūrai aptarimas

30 d.

 

015 kl.

S.Tamoliūnienė

3.

Atviros pamokos

 

 

 

3.1.

Mokytojos J. Jakubėnienės atvira pamoka

8 d.

63 kl.

J.Jakubėnienė

3.2.

Mokytojų atvirų pamokų stebėjimas (atestacijai)

Gegužės mėn.

 

L.Karalevičienė

N. Karpavičienė

3.3.

Bendrojo fortepijono atvirų pamokų pravedimas ir stebėjimas „Kolega-kolegai“

Mėnesio eigoje

 

L. Ratkienė

Bendrojo fortepijono metodinė grupė

4.

Integruotos pamokos

4.1.

Integruota geografijos ir  biologijos pamoka ,,Amazonija- miškų ir upių karalystė“ 7a, 7b kl.

 

5-9 d.

18 kab.

L. Karalevičienė

V. Kirsnys

 

4.2.

Integruota etikos- med. slaugytojos pamoka 9-10 kl. tema „Žalingi įpročiai“

7 d.

 

L. Jankauskė

4.3.

Integruota geografijos ir matematikos pamoka „Ilgio matavimas vietovėje ir plane (žemėlapyje)“

19 d.

Gimnazijos kiemas

D. Merkienė

V. Leikutė

5.

Uždari koncertai, įskaitos, atsiskaitymai

5.1.

1-5 kl. mok. muzikinių dalykų egzaminai (pagal atskirą grafiką).

Pagal pateiktą tvarkaraštį

Gimnazija

N. Karpavičienė

Vertinimo komisija

5.2.

6-11 kl. mok. muzikinių dalykų egzaminai (pagal atskirą grafiką).

Pagal pateiktą tvarkaraštį

Gimnazija

N. Karpavičienė Vertinimo komisija

5.4.

12 klasės baigiamieji muzikiniai egzaminai

Pagal pateiktą tvarkaraštį

Aktų salė

Vertinimo komisija

Mokytojai

5.5.

Choro dirigavimo specialybės moksleivių bendrojo fortepijono perklausos

2, 7, 16 d., 9 val.

64 kl.

L. Ratkienė

5.6.

Džiazinių pjesių koncertas

19 d.

64 kl.

L. Ratkienė

5.7.

4b klasės mokinių baigiamųjų  darbų peržiūros koordinavimas

20 d.

06 kab.

A. Mincytė

5.8.

5b klasės II pusmečio dailės darbų peržiūra

23 d.

Sporto salė

A. Mincytė

5.9.

Lyrinių pjesių koncertas

26 d.

64 kl.

L. Ratkienė

5.10.

Muzikologijos mokyklinis brandos egzaminas (I dalis).

30 d., 9 val.

Gimnazija

N. Karpavičienė

Dalykų mokytojai

5.11.

Dailės brandos egzamino koordinavimas

Gegužės mėn.

015 kab.

A. Mincytė

6.

Pranešimai

 

 

 

6.1

R. Juškienės pranešimas „Kūrybiškumas muzikiniame ugdyme“

2 d.

63 kl., 11.30 val.

R.Juškienė

6.2.

Stendinis pranešimas ,,Pasmalsaukime...“

5-9 d.

II a. koridorius

Pradinių klasių metodinė grupė

 

6.3.

Sigito Laurinavičiaus pranešimas ,,Šiuolaikinės dailės estetika“

15 d.

015 kl.

S. Laurinavičius

7.

Projektai

7.1.

Vaikų ir jaunimo meninio ugdymo projektas „Atrask savo talentą“

29 d., 15-17 val.

Laisvės aikštė

E. Kriščiūnaitė

N. Karpavičienė

A. Mincytė

A. Fetingienė

S. Tamoliūnienė

V. Laukaitienė

S. Buitvydas

7.2.

Sigito Laurinavičiaus dalyvavimas projekte ,,Griundvig“

5-8 d.

Talinas

S. Laurinavičius

7.3.

Projektas „Mini rečitaliai“

6 d.

Aktų salė

L. Mažulytė

7.4.

Pradinių klasių projekto ,,Augu sveikas ir laimingas“ projekto apibendrinimas

22 d.

1a kl.

Pradinių klasių metodinė grupė

7.5.

Pradinių klasių projekto ,,Mes - paukštelių draugai“ apibendrinimas

22 d.

1a kl.

Pradinių klasių metodinė grupė

7.6.

Pradinių klasių projekto ,,Gabiųjų vaikų ugdymas“ apibendrinimas

22 d.

1a kl.

Pradinių klasių metodinė grupė

7.7.

Bendras projektas ,,Jausti – matyti“ su aklųjų biblioteka

Iki 2014 m. lapkričio 1 d.

Aklųjų biblioteka

A. Mincytė

D. Skurdenienė

7.8.

Tęstinis projektas ,,Aukštaitijos vandenys“ 3b klasės kūrybinių darbų paroda  AB ,,Aukštaitijos vandenys“

Iki gegužės

31 d.

AB ,,Aukštaitijos vandenys“

H. Mazūras

D. Laurinavičienė

V. Jakutonienė

7.9.

Bendras projektas ,,Skambantis dvaras“ su Pakruojo dvaro kolektyvu. Projekto rekvizitų (kvietimų, skelbimų, diplomų) kūrimas ir  apipavidalinimas

Gegužės mėn.

 

S. Laurinavičius

7.10.

Tarpdalykinis projektas, skirtas K.Donelaičio 300 gimimo metinėms paminėti „Jau saulelė...“. K.Donelaičio „Metų“ skaitymai užsienio kalbų pamokose

Gegužės mėn.

Gimnazija

A.Trotienė D.Genienė

8.

Ugdymo proceso dienos, klasių vadovų veikla

8.1.

4b klasės tėvų susirinkimas

5 d., 18 val.

4b kl.

L.Germanavičiūtė

8.2.

1b klasės tėvų susirinkimas

6 d., 18.00 val.

1b kl.

R. Taruškienė

8.3.

Tėvų diena mokykloje 3b kl.

7, 14, 21 d., 11 val.

3b kl.

V. Jakutonienė

8.4.

Ugdymo proceso diena 3a, 3b kl. ,,Senosios Lietuvos sostinės“

8 d.

 

L. Povilaitienė,

V. Jakutonienė

8.5.

Ugdymo proceso diena 1a,1b kl. išvyka į ūkininko sodybą ir Burbiškių dvarą

13 d.

 

D. Drungienė, R.Taruškienė

8.6.

4a klasės tėvų susirinkimas

14 d., 18 val.

4a kl.

I.Žilakauskienė

8.7.

1a klasės tėvų susirinkimas

14 d., 18 val.

1a kl.

D. Drungienė

8.8.

5a klasės ugdymo proceso diena „Išvyka į Žalvario parką“

20 d.

Molėtų raj.

N. Meškelienė

8.9.

1-4 klasių tėvų susirinkimai, mokinių koncertai (pagal atskirą grafiką)

20-30 d., 17 val

Koncertų salė

Administracija

Klasių auklėtojai ir kuratoriai

8.10.

Mokinių kompetencijų aplankų peržiūra

Gegužės mėn. III sav.

Klasėse

Administracja

Klasių vadovai

 

8.11.

Ugdymo proceso diena 1b kl. Pirmoji paroda

26 d., 17val.

Aktų salė

R.Taruškienė

8.12.

Ugdymo proceso diena 1a kl. Pirmasis koncertas

27 d., 17val.

Aktų salė

D. Drungienė

8.13.

Ugdymo proceso diena 2 kl. ,,Senieji amatai“

29 d.

 

V. Murauskienė

8.14.

Ugdymo proceso diena 1-4 klasėse ,,Mokslo metų baigimo šventė“.

30 d.

Pradinės klasės

Pradinių klasių metodinė grupė

8.15.

Ugdymo proceso diena 4a kl. Baigiamasis koncertas

30 d., 17 val.

Aktų salė

 

I. Žilakauskienė

8.16.

Ugdymo proceso diena 4b kl. Baigiamasis koncertas- paroda

30 d., 18.30 val.

Aktų salė

 

L. Germanavičiūtė

8.17.

Klasių vadovų veiklos stebėsena

Gegužės mėn.

 

L.Karalevičienė

9.

Konkursai, festivaliai

 

 

 

9.1.

II respublikinis violončelininkų D. Svirskio konkursas

4 d.

Vilnius

K. Petkutė

9.2.

Berniukų chorų dainų šventė 

5 d.

Marijampolė

N. Karpavičienė

9.3.

Miesto 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas.

8 d., 12 val.

Pradinė mokykla

V. Murauskienė

9.4.

Tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Jazz Fontanas 2014“

8-9 d.

Panevėžio bendruomenių rūmai

J. Jakubėnienė

J. Maksimec

9.5.

VI respublikinis vaikų ir jaunimo liaudies bei mišrių instrumentų  festivalis-konkursas „Tirlytis“

9 d.

Panevėžio muzikos mokykla

R. Baublinskas

L. Mazūrienė

 

9.6.

Šiuolaikinės lietuviškos fortepijonines muzikos paradas 2014

10 d.

Šiaulių 1-oji muzikos mokykla

N. Meškelienė

J. Sriubiškytė

J. Skuodienė

L. Mažulytė

L. Baublinskienė

9.7.

Akordeono muzikos  festivalis „Draugų melodijos“

14 d.

Panevėžio muzikos mokykla

A.Bukauskienė

A.Fetingienė

9.8.

IV respublikinis moksleivių meninės raiškos konkursas „Iš močiutės skrynios”

15 d., 10 val.

Koncertų salė

L.Mazūrienė

H.Mazūras

R. Baublinskas

9.9.

Dailyraščio konkursas ,,Rašo rankelė, džiaugias raidelės“, skirtas šeimos dienai

15 d.

 

V. Murauskienė

9.10.

Tarptautinis jaunųjų atlikėjų dainos ir šokio konkursas- festivalis 

16-18 d.

Suvalkai,

Lenkija

J. Jakubėnienė

 

9.11.

Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Džiūgaukim Aleliuja 2014“

25 d.

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčia

N. Karpavičienė

10.

Parodos

 

 

 

10.1

Švedų karikatūros parodos atidarymas „Židinio“ knygyne

6 d., 16 val.

„Židinio“ knygynas

V. Laukaitienė

10.2

Paroda ,,Quo vadis“

Iki gegužės

31 d.

Panevėžio miesto dailės galerija

H. Mazūras

S. Laurinavičius

10.3

Dailės klasių vaikų kūrybinių darbų parodos

Gegužės mėn.

Biblioteka, aktų salė, I a.

A. Mincytė

Dailės mokytojai

10.4

Paroda-instaliacija, skirta K. Donelaičio 300 gimimo metinėms paminėti „Jau saulelė.....“

Gegužės mėn.

I a. koridorius

Dailės ir humanitarinių dalykų metodinės grupės

11.

Profesinis informavimas

11.1.

Profesinio informavimo sklaida regiono mokyklose ir miesto muzikos mokykloje

Gegužės mėn.

Regiono mokyklos, miesto muzikos mokykla

Mokytojai

12.

Koncertai

 

 

 

12.1.

2 klasės renginys-koncertas ,,Tau, mamyte“

5 d., 18 val.

015 kl.

V. Murauskienė

12.2.

Latvių  kompozitoriaus Vilni Salaks kūrinių koncertas G.Petkevičaitės–Bitės bibliotekoje.

14 d.

G.Petkevičaitės –Bitės biblioteka

R. Baublinskas

L. Mazūrienė

 

12.3.

„VI Draugystės šventė“, skirta tarptautinei šeimos dienai. Dalyvauja mišrus choras.

15 d., 14 val.

Panevėžio

J. Balčikonio gimnazija

Direkt. E. Kriščiūnaitė

 

13.

Renginiai

13.1.

LEU destytojų muzikos didaktikos specialybės pristatymas

2 d.

Aktų salė

Direkt. E. Kriščiūnaitė

13.2.

LMTA studentų koncertas- susitikimas

5 d.

Aktų salė

Direkt. E. Kriščiūnaitė

N.Karpavičienė

13.3.

Paskutinio skambučio šventė

28 d., 12 val.

Koncertų salė

L. Baublinskienė

14.

Kita veikla     

14.1.

Informacija mokyklos stenduose apie profesinio orientavimo veiklą darželiuose, mokyklose

Gegužės mėn.

 

L. Ratkienė

14.2.

Edukacinių pamokų dailės galerijose koordinavimas

Gegužės mėn.

Dailės galerijos

A. Mincytė

14.3.

Mokytojos- metodininkės E.Sargautytės dainavimo mokinių susirinkimas- susitikimas mokymosi ir pažangos klausimais.

5-9 d.

66 kl.

E. Sargautytė

14.4.

4b klasės mokinių tėvų susirinkimas dėl dailės baigiamųjų  darbų gegužės

6 d.

06 kab.

A. Mincytė

14.5.

Netradicinė pamoka - išvyka į Panevėžio apskrities civilinės saugos skyrių 5a, 5b kl.

05-07

Panevėžio apskrities civilinės saugos skyrius

D. Merkienė

V. Kirsnys

14.6.

„Europos egzaminas 2014“ 11 kl.

9 d.

 

R.Šeibokas

14.7.

8b klasės mokinių edukacinė kelionė į Vilniaus dailės akademiją

 

Vilniaus dailės akademija

A. Mincytė ir S. Laurinavičius

14.8.

Pasidalijimas informacija grįžus iš seminaro

15 d.

64 kl.

L. Ratkienė

J. Sriubiškytė

14.9.

Anglų k. pamoka 11 klasei netradicinėje erdvėje 

15 d.

Gabrielės- Petkevičaitės Bitės bibliotekos užsienio kalbų skaitykla

D.Genienė,  S.Zakrienė

14.10

3a klasės solfedžio kūrybinis darbas

16 d.,11.10 val.

53 kl.

Z. Lomonosovienė

14.11

10 kl. anglų kalbos žinių  lygio nustatymo testo organizavimas ir vertinimas

 

Gimnazija

D.Genienė

S.Zakrienė

14.12

Popietė  „Ritmuokime kartu“

27 d.

 

R. Viržonienė

Gimnazija dalyvauja projektuose

smm

 

mtpplius

sac

Bendrasis logo

zenklas 2015-04-13