Pradžia Dailinis ugdymas

2018 – 2019 m.m. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vykdoma pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programa kartu su dailės ugdymu.

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos dailės klasės skaičiuoja tryliktus gyvavimo metus, kaip ir pati Menų gimnazija. 2006 metų rugsėjo 1 dieną 13 pirmokų pradėjo savo pirmuosius kūrybinius ieškojimus. Šiemet jie – aukštųjų Lietuvos mokyklų pirmakursiai.

2018 – 2019 m.m. dailės mokosi 58 mažieji 1-4 klasių dailiukai ir net 172 5-IV klasių mokiniai.

Juos moko 11 dailės mokytojų, sudarančių dailės dalykų metodinę grupę: Grasilda Indriūnienė, Edvinas Klimas, Daiva Laurinavičienė, Henrikas Mazūras, Asta Mincytė, Deimantė Skurdenienė, Alfridas Pajuodis, Vydmantas Mačiulis, Gintaras Grigas, Kęstutis Paškevičius, Vladislovas Vaišvila.

Vaikai dailės pradeda mokytis nuo pirmos klasės pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Specializuoto ugdymo krypties (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu) programą. 1 – 4 klasėse per savaitę jie turi po dvi grafinės raiškos, spalvinės bei erdvinės plastikos raiškos pamokas. Penktokai, šeštokai ir septintokai mokosi grafinės raiškos, spalvinės raiškos, erdvinės plastikos raiškos, piešimo, kompozicijos, dailės ir architektūros istorijos. Turėdami po 11-10 savaitinių dailės pamokų, jie beveik visą dieną praleidžia linijų, spalvų, proporcijų, formų, peizažų ir natiurmortų pasaulyje. Aštuntokai mokosi tapybos, grafikos, skulptūros, dizaino, piešimo, kompozicijos, dailės ir architektūros istorijos. I ir II gimnazijos klasių mokiniams pagrindinis dėstomas dalykas – dailės šaka, kurios programą sudaro tapybos, grafikos, skulptūros, dizaino moduliai. Dalykas apima vizualiųjų menų ir dizaino gilesnį pažinimą. Programa papildoma keramikos ir akvarelės moduliais, taip pat dėstomas projektavimas, kompozicija bei dailės ir architektūros istorija. III b ir IV b klasių gimnazistai gilina dizaino ar tapybos žinias bei tobulina akademinio piešimo įgūdžius, turėdami po tris savaitines šių dalykų pamokas, tęsia dailės ir architektūros istorijos mokymąsi, kuria kompozicijos, keramikos, akvarelės, projektavimo pamokose, turi interjero vizualizacijos, interjero akcentų pamokas, tapo portreto/peizažo/natiurmorto studijoje.

Mažieji dailininkai rengia savo pirmųjų kūrinių parodas (tradicinė ,,Skrajojanti paroda”, parodos būsimiems pirmokams ir mokslo metų užbaigimui), dalyvauja bendruose renginiuose su muzikos specializacijų mokiniais, padeda apipavidalinti gimnazijoje vykstančius renginius bei šventes, dalyvauja bendruose projektuose su Panevėžio kultūros įstaigomis, socialiniuose projektuose, ugdančiuose toleranciją bei empatiją.

Jau tradicija tapo edukacinių pamokų Panevėžio miesto Dailės galerijoje organizavimas.

Susipažinę su profesionalių menininkų darbų ekspozicijomis, ir gimnazijos aktų salėje rengiame Panevėžio tautodailininkų bei profesionalių dailininkų parodas. Nuo 2016 metų rugsėjo gimnazijos aktų salėje atidaryta nuolatinė ilgamečio mokyklos dailės mokytojo, tapytojo Vladislovo Vaišvilos retrospektyvinė tapybos darbų ekspozicija, kurią autorius padovanojo gimnazijai.

Mokiniai stengiasi dalyvauti skelbiamuose respublikiniuose ir tarptautiniuose piešinių konkursuose, dailės olimpiadoje. Kasmet turime po nemažą būrelį laureatų. Garbingiausias praėjusių metų pasiekimas - IV b klasės mokinės Deinos Janeliūnaitės III vietos laimėjimas respublikinėje mokinių dailės olimpiadoje (mokyt. Vydmantas Mačiulis). O II b klasės mokinė Erika Čiplytė tapo „Metų iliustruotoja“ (mokyt. Daiva Laurinavičienė). Jos grafikos darbai puošia mokinių kūrybos almanachą „Nevėžis“.

Kiekvieną pavasarį ketvirtokai  sėkmingai „gina“ savo pirmuosius savarankiškus kūrybinius darbus, dalyvaujant ne tik dailės mokytojų komisijai, bet ir visai salei žiūrovų. Šių baigiamųjų kūrybinių darbų paroda atidaroma Rugsėjo 1-osios šventei bei eksponuojama mokykloje visus metus.

Aštuntokų bei antros gimnazinės klasės baigiamųjų kūrybinių darbų ekspozicija tampa Keliaujančia paroda ir, pradėjusi kelią gimnazijos ekspozicinėse erdvėse, tęsia kelionę Panevėžio Bendruomenių rūmuose, Vilniaus Ugdymo plėtotės centre, Panevėžio rajono bibliotekoje, Vadoklių, Miežiškių bibliotekose, Naujamiesčio galerijoje ir vėl grįžta į mokyklą. Netrukus ją keis ir pradės savąją kelionę jau trečioji Keliaujančios parodos ekspozicija.

Abiturientų baigiamieji dizaino darbai, kuriuos vertino VDA Vilniaus fakulteto dekanas docentas Česlovas Lukenskas, vasarą buvo eksponuojami Utenos Meno mokykloje, su kuria plėtojama socialinė ir kultūrinė partnerystė.

Nuo penktos klasės kiekvieno pusmečio pabaigoje yra organizuojamos atviros kūrybinių darbų peržiūros, kurių metu galima susipažinti su užduotimis bei mokinių gebėjimais ir mokančiais mokytojais.

Visų mažųjų ir jau paaugusių dailininkų pasiekimai nuolat analizuojami, aptariami su tėveliais. Tikimės, kad mokytojų entuziazmas, kompetencija, skirtinga pasaulėžiūra padės užsimegzti jauno žmogaus ir meno pasaulio dialogui. O mokytojai, remdamiesi įgimtu vaiko polinkiu ir sugebėjimu aktyviai kurti, patenkins potencialaus kūrėjo žinių troškimą.


daile

 

 


 

Deina Janeliūnaitė, IV b kl. , 2018 m.


92


 


 Gimnazija dalyvauja projektuose

smm

 

mtpplius

sac

Bendrasis logo

zenklas 2015-04-13